Symptomen knarsetanden

Het is vaak lastig om bij tandenknarsen oorzaak en gevolg met elkaar verbinden. Dit komt, omdat de gevolgen van bruxisme verschillende oorzaken kunnen hebben. Zo kan beschadigd glazuur ook ontstaan door slechte mondhygiëne, en wordt spierpijn in de kaken niet direct gelinkt aan knarsetanden. Omdat tandenknarsen in alle gevallen onbewust gebeurt, komt de oorzaak van de klachten vaak aan het licht door ontdekking van een partner. In andere gevallen valt bruxisme pas op als er al behoorlijke slijtage aan het gebit is ontstaan. Bruxisme afleren is in de meeste gevallen niet mogelijk, waardoor verhelpen er niet in zit. Door je goed bewust te zijn van de symptomen van tandenknarsen is het wel mogelijk om er op tijd bij te zijn, en de nadelige gevolgen ervan te beperken.

In dit geval maken we een onderscheid tussen de specifieke en algemene symptomen van tandenknarsen. Dat is een belangrijk onderscheid, omdat symptomen, zoals nekpijn en hoofdpijn, niet direct zullen wijzen op bruxisme. Dit zijn wel belangrijke kenmerken bij het diagnosticeren van tandenknarsen. Specifieke symptomen zijn dus gevolgen die direct op een bepaalde aandoening wijzen, algemene symptomen zijn gevolgen die niet direct op een bepaalde aandoening wijzen. De kennis van de mogelijke combinaties van enkele specifieke en algemene symptomen kan helpen bij het eerder aan de bel trekken bij bepaalde klachten.

Specifieke symptomen bruxisme

De specifieke symptomen van knarsetanden zullen je tandarts direct helpen met het vaststellen van een bruxisme-diagnose. De gevolgen van tandenknarsen zijn vaak in een vergevorderd stadium, en het is daarom van groot belang om hier erg waakzaam voor te zijn. Als je het gevoel hebt dat je één van de symptomen ontwikkelt, aarzel dan niet en neem direct contact op met je tandarts om een afspraak in te plannen. Het is erg belangrijk om verdere schade te voorkomen door zo snel mogelijk het probleem aan te pakken. Specifieke symptomen van tandenknarsen zijn:

 •     Versleten tanden zonder een andere mogelijke verklaring
 •     Afgevlakte oppervlakken van kiezen en tanden
 •     Plotseling ontstaan van een ploffend of klikkend geluid in de kaak
 •     Elke ochtend bijtplekken in de wangen
 •     Verdikte kaakspieren (verandering in de esthetiek van het gezicht)

Een ander, specifiek symptoom van bruxisme is natuurlijk het knarsende geluid dat ‘s nachts geproduceerd wordt. Dit is lastig zelf vast te stellen. Vraag daarom je partner eens om ‘s nachts een tijdje op te letten als je denkt dat je last hebt van tandenknarsen. Dit is als alleenstaande wat lastig, maar bij wezenlijke verdenkingen is het een idee om een nacht bij familie of vrienden te slapen. Een andere mogelijkheid is om een audio-opname van jezelf maken tijdens het slapen.

Algemene symptomen bruxisme

De algemene symptomen van bruxisme wijzen niet direct op tandenknarsen, maar het zijn wel belangrijke factoren om te onthouden. Mocht je bijvoorbeeld regelmatig last hebben van hoofdpijn na het slapen, dan is het verstandig om dit bij de eerstvolgende controle-afspraak bij de tandarts te melden. De tandarts kan tijdens de afspraak kijken of er andere dingen zijn die wijzen op bruxisme en of er reden is om het probleem direct aan te pakken. De tandarts kan al de eerste stappen zetten voor het aanmaken van een bitje tegen tandenknarsen. Ook kan de specialist tips voor thuis meegeven om de meest voor de hand liggende oorzaken van tandenknarsen te verhelpen. De algemene symptomen van bruxisme zijn:

 •     Gevoelige tanden bij temperatuurwisselingen, bijvoorbeeld bij het eten van een ijsje of drinken van hete thee
 •     Pijnlijke kaakspieren zonder direct aanwijsbare reden, vooral in de ochtend
 •     Aangezichtspijn: dit zijn kortdurende pijnscheuten in het gezicht
 •     Regelmatig wakker worden met hoofdpijn
 •     Nekpijn
 •     Schouderpijn
 •     Oorpijn

Wees waakzaam en alert op de symptomen als je geen duidelijke andere oorzaak kunt vaststellen. Natuurlijk hoef je bij enkele dagen hoofdpijn niet direct te denken aan bruxisme, maar wuif het ook niet weg als je langere tijd pijn in het hoofd hebt. Een paracetamol helpt wel tegen de hoofdpijn van bruxisme, maar zal de slijtage aan je gebit zeker niet voorkomen.

Tandenknarsen verhelpen

Nooit meer last van tandenknarsen is een illusie. Wel is het mogelijk om verdere schade te voorkomen en de regelmaat waarmee je tandenknarst te verminderen. Dit doe je door jezelf goed te informeren over de symptomen van bruxisme en door de tandarts goed op de hoogte te houden. Je kunt dan op tijd een knarsbitje gaan gebruiken, zodat je verdere schade aan je gebit voorkomt. Het vinden van een oplossing voor tandenknarsen is een langdurig proces, en er is bij ieder persoon een verschillende aanpak nodig.

Stress is vaak een bepalende factor bij de intensiteit van het tandenknarsen. De oorzaak van stress is alleen vaak onduidelijk. Ook roken is een bekende oorzaak van bruxisme, maar daar kom je net als knarsetanden niet zo snel van af. Het is daarom zaak om met een bitje tegen tandenknarsen de schade zo snel mogelijk te beperken, zodat er genoeg tijd is om het tandenknarsen zo goed mogelijk te verhelpen.